agrandir le texte diminuer le texte

Accès direct au contenu

MASTER EGALES Portails : www - étudiants - personnels MASTER EGALES

Vous êtes ici : se > Undervisning > Undervisning

Undervisning

 
Nätverket som består av åtta universitet erbjuder en stor mångfald av studier (forskning/yrkesinriktning) och tvärvetenskapliga inriktningar. Fördelarna inom utbildningen är:
  • Mobilitet och språklig variation
  • Professionalisering av jämställdhetsområdet och kampen mot diskriminering
  • Livslångt lärande: en organisation som befrämjar fortbildning
  • En modern högre utbildning som experimenterar med intensivkurser

Upptäck innehållet i utbildningen utgående från det universitet där du är inskriven.

Uppdaterad den 31 oktober 2012


Universités partenaires associées du master

Universités partenaires affiliées au réseau

Université Lumière Lyon 2