agrandir le texte diminuer le texte

Accès direct au contenu

MASTER EGALES Portails : www - étudiants - personnels MASTER EGALES

Välkommen till Master EGALES

 

EGALES, Magisterstudier i kön och jämställdhet i samhället

EGALES-programmet har som mål att befrämja jämställdhet och mera allmänt motarbeta diskriminering. Master EGALES är en innovativ utbildning för uppfattningarna om kön, åtgärderna för och utvärderingen av jämställdhetspolitik.

Denna europeiska utbildning kan du ta efter din kandidatutbildning
(eller, i vissa länder, efter en godkänd yrkeserfarenhet) och den tar 2 år med 1 eller 2 terminer utomlands vid ett av samarbetsuniversiteten.

Ett innovativt program
EGALES-mastern koncentrerar sig på kön och jämställdhet (begrepp, handling) inom fyra teman:
  • Utbildning, hälsa, kultur
  • Arbete och sysselsättning
  • Politik
  • Utveckling, migration och globalisering
Lovande framtida vägar
Nya yrken som uppstår, t.ex.:
  • Undervisning och forskning inom de tematiska områdena
  • Ansvarig för vägledning av flickor och pojkar
  • Ansvarig för mångfald inom ett företag
  • Jämställdhetsansvarig
  • Expert i en internationell organisation

Nyheter Nyheter RSS-feed

Uppdaterad den 20 oktober 2017


Universités partenaires associées du master

Universités partenaires affiliées au réseau

Din profil

Université Lumière Lyon 2