agrandir le texte diminuer le texte

Accès direct au contenu

MASTER EGALES Portails : www - étudiants - personnels MASTER EGALES

Vous êtes ici : Accueil > Contenu > Université de Bucarest > Master EGALES - Étudiant.es en mobilité à Bucarest > EGALES - Semestre 3 en mobilité

EGALES - Semestre 3 en mobilité

 
30 ECTS (European Credits Transfer System)
De mi-septembre à mi-janvier.
Langue : roumain.

Titlul modulului

Scurtă prezentare

ECTS

Mediul asociativ şi politicile publice ale egalităţii în România

Analiza sectorului non guvernamental contemporan din România ; accentul va fi pus pe dezvoltarea iniţiativelor din domeniul egalităţii de şanse şi al luptei împotriva discriminării.

6

Politicile europene şi principiul gender mainstreaming

Analiza introducerii principiului gender mainstreaming în cadrul politicilor internaţionale şi mai ales al celor europene.

6

Metode cantitative: statistică aplicată

Curs avansat de metode statistice de de analiza bazelor de date privind fenomenele sociale şi politice.

6

Educaţia şi egalitatea de şanse

Prezentarea teoriilor privind educaţia şi egalitatea de şanse. Analiza cadrului european şi românesc privind introducerea principiului egalităţii de şanse în politicile educaţionale.

Examinare : Proiect

6

Metodologia cercetării aplicative

Metode de cercetare pentru cercetarea aplicată.

6mise à jour le 6 janvier 2017


Universités partenaires associées du master

Universités partenaires affiliées au réseau

Université Lumière Lyon 2