agrandir le texte diminuer le texte

Direct access to content

MASTER EGALES Portails : www - étudiants - personnels MASTER EGALES

You are here : egales > Teaching > University of Bucarest > EGALES Master > Semester 3

Semester 3

 
Giving an insight in theories, politics and praxis regarding sex, gender and equality in the society on a European level. This will be done in two ways:
- Via an common European intensive course
- Via student exchange between the partner universities, this makes it possible for disciplinary and thematic variation
If you are registered at Bucarest, you may spend semester 3 either at Bucarest with teaching below or in a partner university in mobility (provided you fulfil the relevant language requirements):Discipline : Științe politice, științe sociale.
Langue : Semestru în limba română.
Specializări : Aprofundarea tematicii Politici Publice (egalitate, gen, cetățenie, excluziune și politici publice)

Titlul modulului Scurtă prezentare Număr ECTS
Actori politici și sociali ai egalității de șanse
Prezentarea actorilor sociali și politici care acționează în domeniul egalității de șanse în România.
Examinare : Proiect
6
Mediul asociativ şi politicile publice ale egalităţii în România
Analiza sectorului non guvernamental contemporan din România ; accentul va fi pus pe dezvoltarea inițiativelor din domeniul egalității de șanse și al luptei împotriva discriminării.
Examinare : Proiect
6
Politicile europene și principiul gender mainstreaming
Analiza introducerii principiului gender mainstreaming în cadrul politicilor internaționale și mai ales al celor europene.
Examinare : Proiect + oral
6
Metode statistice de cercetare
Curs avansat de metode statistice de de analiza bazelor de date privind fenomenele sociale și politice.
Examinare : Lucrare scrisă + proiect
6
Educația și egalitatea de șanse
Prezentarea teoriilor privind educația și egalitatea de șanse. Analiza cadrului european și românesc privind introducerea principiului egalității de șanse în politicile educaționale.
Examinare : Proiect
6

Updated December 11, 2012


Universités partenaires associées du master

Universités partenaires affiliées au réseau

Université Lumière Lyon 2