agrandir le texte diminuer le texte

Direct access to content

MASTER EGALES Portails : www - étudiants - personnels MASTER EGALES

You are here : egales > Teaching > University of Bucarest > EGALES Master > Semester 1

Semester 1

 
All universities give an introduction in central theories and conceptions regarding gender and equality, and an introduction in fundamental scientific methods

Teorii şi concepte despre gen şi egalitate

Titlul modulului Descriere Număr ECTS
Egalitatea socială Teorii și concepte legate de egalitate și gen, plecând de la analiza temelor și conceptelor politice principale folosite în dezbaterea despre egalitatea de șanse.
Evaluare finală : Examen scris
6
Legislația și instituțiile egalității de șanse Toerii și concepte legate de egalitate și gen, plecând de la prezentarea și analiza diferitelor instituții și a rolului lor, la nivel național și european.
Evaluare finală : Examen scris
6

Metode, articularea teorie-metode

Titlul modulului Descriere Număr ECTS
Metodologia cercetării evaluative Metode și instrumente de analiză : studenții vor învăța să redacteze și să prezinte une plan de evaluare, să interpreteze și să folosească datele existente.
Evaluare finală : Proiect + oral
6
Analiza diacronică a politicilor egalității de șanse Articularea între teorii și metode : instrumente teoretice și metodologice pentru analiza și evaluarea politicilor egalității de șanse.
Evaluare finală : examen scris + proiect
6
Agenda globală a egalităţii de şanse Articularea dintre perspectiva teoretică și intrstrumentele metodologice apropriate, plecând de la discursurile și practicile egalității de șanse : analiza dezbaterilor și gestiunii diferitelor perspective ale principalilor actori internaționali din domeniul politicilor egalității de șanse.
Evaluare finală : examen scris + proiect
6

Updated December 11, 2012


Universités partenaires associées du master

Universités partenaires affiliées au réseau

Université Lumière Lyon 2